075 770 777
08:00 - 21:00
Александар Македонски 43, 7500 Прилеп МК
top

Сервисирање на клима уред

Единствено во нашиот град, најсовремени машини за извлекување и полнење на фреон

Клима сервис

 

Направете клима сервис на вашето возило во Алфа Омега.

Единствено кај нас најефективно извлекување и полнење на фреон до 95%,

Проверка на целиот систем, полнење на УВ течност и масло.

Чистење и дезинфекција на каналите за вентилација.

Различни од другите!

Покрај редовното освежување на фреонот се врши и превентивна проверка на сите делови од системот за ладење.

Дување на топол воздух од каналите

Недоволен притисок на воздух

Кога воопшто не дува воздух од каналите

Проверката на систем за ладење, полнење на системот со фреон, промена на маслото во компресорот.

Нашите техничари работат со најсовремена апаратура за поправка и полнење на клима уред. Нашиот сервис располага со резервни делови за клима уреди (црева, дихтони, гумици, релеа, прекидачи, модули и сл.)