075 770 777
08:00 - 21:00
Александар Македонски 43, 7500 Прилеп МК
top

Cleaning & Polishing

Поправка и промена на електрични компоненти

Во нашиот сервис вршиме:

 

-Поправка и промена на алтернатори и алнасери

-Промена на свеќици, бомбини, грејачи, кабли

-Поправка на клима

-Промена на сензори, модули итн.

-Поправка на DPF

-Поправка на ABS

-Поправка на EGR

-Поправк на Airbag