075 770 777
08:00 - 21:00
Александар Македонски 43, 7500 Прилеп МК
top

Редовен сервис

Кога е потребен сервис?

 

За секое возило се предвидени редовни одржувања во определени временски растојанија во зависност од техничките карактеристики на возилото.Редовниот сервис го продолжува работниот век на возилото, го задржува квалитот, сигурноста и перформансите.

 

Што вклучува редовниот сервис?

Во Нашиот сервис добивате и повеќе од она што е стандардна процедура.

Проверка на сите делови кои со текот на времето ја губат својата ефикасност и можат да доведат до механички или електричен дефект. Проверка на нивото на течности или негова промена. Нашите техничари вршат целосна проверка на подвозјето и кочниците на возилото, проверка на светлосните уреди,проверка на гуми, промена на масло и филтри.